Ana Sayfa

YİĞİT ARAÇ TAKİP

Güçlü ve etkin yapılanmamız Özel proje ve mühendislik çalışmaları neticesinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet için tasarlanmıştır.

shadow
FİLO TAKİP

YİĞİT ARAÇ TAKİP ile siz filo yöneticileri geliştirmiş olduğumuz raporlamalar sayeside 365 gün 24 saat daimi konrol altında tutabilir.

shadow
RENT A CAR ÇÖZÜMLERİ

YİĞİT ARAÇ TAKİP ile Araçların çalınması ve istenmeyen durumlarda araca uzaktan müdahale edilebilmesini sağlar.

shadow
MOTOR VE KURYE TAKİP

Eş zamanlı olarak elde edilen tüm konum bilgilerini GPRS bağlantısı üzerinden sunuculara ileterek aktif izleme imkânı sunar.

shadow
TEKNE VE YAT TAKİP

YİĞİT TEKNE VE YAT TAKİP cihazlarımız ile tekne, yat, katamaran gibi deniz ve göl gibi sularda kullandığınız araçlarınızı takip edebilirsiniz.Tekne takip sistemimizi kullanabilmek için gps takip cihazı,

shadow
YAKIT TAKİP SİSTEMLERİ

YTS YAKIT TAKİP SİSTEMLERİ üniteleri , aracınızın anlık yakıt tüketim miktarları, rölanti süreleri ve beraberinde sürücü değerlendirmesi yaparak hatalı kullanımları kendi içinde değerleyerek size sunar ve yakıt sarfiyatının

shadow
BLOKAJLI TAKİP SİSTEMİ

GENEL ÖZELLİKLER
• Küçük, hafif ve montajı kolay
• Çok düşük güç harcaması
• Esnek arayüz özelliği
• Seri giriş çıkışlar
• Değişik sensörlerde bağlantı olanakları

shadow
STANDART TAKİP SİSTEMİ
shadow

Bizi Neden Seçmelisiniz?

1. Öngörü Yeteneği

Yiğit Araç Takip Sistemleri’in farklılaştıran en önemli özelliği pazar dinamiklerine dair başarılı öngörülerde bulunabilmesidir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve bunları doğru zamanda ticarileştirme yeteneğine sahiptir.

2. Proje Üretimi ve Uygulama

Hızlı uygulama öngörüleri sonucunda pazarın taleplerine hızla yanıt verebilecek nitelikli insan gücüne ve donanıma sahiptir. Ürettiği projeleri hızla hayata geçirerek pazarla birebir temas yoluyla uygulamaya koyar.

3. İletişim ve Adaptasyon

Bünyesinde kullandığı geri besleme değerlendirme sistemi sayesinde pazardan gelen verileri hızla değerlendirerek gerek yeni stratejileri oluşturarak, gerekse mevcut stratejileri hızla revize ederek başarısının devamını sağlar.

4. Düzen, İnsiyatif ve Otomasyon

Şirket içi işleyiş Yiğit Araç Takip Sistemleri’ne özel ana hatları belirgin, alt hatları esnek ve insiyatif kullanımını destekleyen bir yapıdadır. Uygun her noktada otomasyonun kullanılmasının tercih edildiği bu yapının özünü dürüstlük ve işe saygı oluşturur

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU OKU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Yiğit Takip Sistemleri ( KVKK ) Aydınlatma Metni

Yiğit Takip Sistemleri tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Şirketimiz güvenliğinize en üst düzeyde önem vermekte ve müşterilerimize sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğini ön planda tutarak önem verdiğimizi bilgilerinize sunarız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, vergi bilgileri,araç ruhsat bilgileri, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirketimiz ve “Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirtilen ilgili kuruluşların hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığı, abonelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, ara bağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, ilgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti ve yetkililerle paylaşılması, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanmasıdır.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;
Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamınada ve açıklanan amaçlarla;

Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere

Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

GPS Nedir ? Nasıl Çalışır?

shadow